Sunday, Jun 24th

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 
 

Aile hekimleri ödemelerinde Tetkik ve Sarf Malzeme Giderleri

E-posta Yazdır PDF

alt

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Aile hekimleri ödemelerinde Tetkik ve Sarf Malzeme Giderleri hakkında duyuru yayımlandı...

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 

Sayı: 99858683
Konu: Tetkik ve Sarf Malzeme Gideri 

……………………………. VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)


Aile hekimliği personeline yapılacak ödemeler, “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu yönetmeliğin “Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar” başlığı altında yer almakta olan 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, aile hekimlerine yapılacak ödeme kalemlerinden olan tetkik ve sarf malzeme giderlerinin ödeme usulüne ilişkin “Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda; tetkik ve sarf malzeme gideri tavan ücretinin %100’ünü aşan hekimlere gerekli işlemlerin tesis edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Doç. Dr. Turan BUZGAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile