Sunday, Jun 24th

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 
 

'Nöbet' bilmecesinde son durum ne?

E-posta Yazdır PDF

alt

Kimler nöbet tutmayacak? Hangi hallerde zorunlu olacak? İşte merak edilen yasanın tüm ayrıntıları...
 
Sağlık Bakanlığı'nca aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet öngören yasanın uygulamasına yönelik düzenlemeye gidildi.
 
Çalıştıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet tutturulabilecek aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, ancak belirli yataklı tedavi kurumlarında kendi talebiyle bu görev verilebilecek.
 
Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında, 657 sayılı kanunun ek 33'üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebileceği ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödeneceği hükmü getirilmişti.
 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun tarafından bu değişiklik paralelinde uygulamaya yönelik bir genelge yayımlandı.
 
BELİRLİ TEDAVİ KURUMLARINDA
Buna göre 657 sayılı kanunun ek 33'üncü maddesinde zikredilen sağlık tesislerinde tutulan nöbetler için ücret ödeneceğinden, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, sadece söz konusu yasada öngörülen belirli yataklı tedavi kurumlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde kendi talepleriyle nöbet tutacak.
 
Aile hekimliği çalışanlarına belirli hallerde talepleri olmaksızın da nöbet görevi verilebilecek.
 
Bu personele, sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması, pratisyen hekim veya diğer yardımcı sağlık personeli sayısının belirli bir oranın altında bulunması gibi şartların tümünün gerçekleşmesi halinde isteği dışında nöbet tutturulabilecek.
 
Bu kriterler doğrultusunda başhekimlikler ihtiyaç belirleyerek personel talebinde bulunacak.
 
Halk sağlığı müdürlüğünün uygun görüşüyle il sağlık müdürlüğünün alacağı onay sonucu görevlendirme yapılacak.
 
GÖREV YAPTIKLARI MAHALLİ MÜLKİ SINIRLARDA
Aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilecek.
 
Beldede çalışanlar ancak bağlı olduğu ilçe merkezinde nöbet tutacak. 
 
Bununla ilgili Şanlıurfa örneği verilen genelgeye göre, ancak Siverek ilçe merkezi ile beldelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanlarına Siverek Devlet Hastanesi'nde nöbet görevi verilebilecek.
 
Tek aile sağlığı biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezindekilere nöbet görevi verilmeyecek.
 
Aile sağlığı çalışanlarına mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacak.
 
NÖBET İZNİ
Aile hekimliği çalışanlarına haftalık mesaisi dışında tuttuğu nöbetler için izin verilmeyecek. Ancak nöbetler ertesi gün çalışmasına imkan verecek şekilde düzenlenecek.
 
Bu nöbetler karşılığında ilgili yasa hükmü çerçevesinde ücret ödenecek.
 
E-2 ve E-3 tipi entegre hastanelerde aile hekimliği uygulama yönetmeliği hükmü çerçevesinde nöbet hizmetleri sürdürülecek.
 
AA
 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile