Monday, Apr 23rd

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 

Yeni ücret yönetmeliği değerlendirmesi

E-posta Yazdır PDF

1. Acil Tıp Teknisyenlerine aile sağlığı elemanı olma hakkı getirilmiş
2. Aile Hekimi olarak çalışma yaşı 65 yaşından sonra sağlık raporu almak şartıyla 75 yaşına kadar çıkartılmış.(Aile Hekimlerinin emekli olup sistemin çökeceğinden korktular demek ki)
3.Sözleşmeler iki yıllık olmuş..İki mali yıl..
4.Bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere mesleğin icrasından kazanç temin edilemez olmuş..Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında ticari faaliyette bulunulamaz.
5.İzinler: 30 gün yine..5 gün daha mazaret izni verilebilir..aile hekimi veya aile sağlığı elamanına evlilik, ölüm,doğum sebebiyle 5 gün izin getirilmiş.
6.Anneye bir yaşından küçük çocuğu için günde bir buçuk saat süt izni eklenmiş.Annenin saat seçim hakkı bulunmakta..
7.Raporlar: bir mali yıl içine 10 günlük parçalar halinde 40 gün tek hekim raporu geçerli, bir defada 10 günü geçen izin için sağlık kurulu raporu, 3 ayı geçen sağlık kurulu raporu hakem hastaneye, 6 ayı geçen toplam rapor süresinde sözleşme feshi getirilmiş..
8.İzin verme yetkisi müdürlüğe verilmiş....
9.Çalışma saati en az 40 saat aynı kalmış...
10. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonunun bulunduğu yerde ikamet etmeleri esastır denmiş (yine muallak ifadelerle birilerine sopa verilmiş.)
11.Denetimler: altı ayda bir denetim getirilmiş, denetim raporuna 7 gün içinde itiraz hakkı ve müdürlük komisyonunun itirazı 15 günde sonuçlandırması istenmiş..
12.Soruşturmalar    a-Adli savcılığı ilgilendiren soruşturmalarda 4483 sayılı memurlar kanununa göre
                                  b-İdari yönden bu yönetmeliğin ceza puanı ve sözleşme fesih şartlarına göre
                                  c-Kamu zararlarında; kamu zararlarının tahsili yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
13.Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesine 7 gün içinde il disiplin kuruluna itiraz hakkı ve kurulun itirazı 30 günde sonuçlandırması istenmiş
14.ihtar puanı iki yılda 100 puanı dolduranın sözleşmesi sona erdiriliyor...(En büyük sopa bu maddeyle getirilmiş tamamen göz dağı verilmiş...Kabul edilmesi imkansız..)
15. Bir açık kapı bırakılmış en geç iki ay içinde  sözleşme fesih işlemleri başlatılmazsa, 6 ayda sonuçlanmazsa, iki yıl içinde ihtar verilmezse ,sözleşme fesih yetkisi zaman aşımına uğruyor denmiş. ( Burda da torpilli elemanlar için havuç gösterilmiş yani bakanlık istediğimin sözleşmesini fesh ederim, istemediğimi zaman aşımına bırakırım diyerek bir keyfi uygulamaya imza atmış...)
16.Aile hekimlerine yapılacak ödemelerde : Katsayı uygulaması getirilerek aile hekimlerinin ücretlerinin azaltılması hedeflenmiş eğer gerçekten hakkaniyet için çalışılan emeğe değer için bir düzenleme olsaydı özürlü ve yatalak hastalar için asıl pozitif performansın getirilmesi gerekirdi...Kazanılmış haklardan geri gidilerek diğer hasta katsayısı azaltılmış..
17.Sosyaekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerindede bir kırpma alehyimize yapılmış gibi gözüküyor..,
18.ASM gider yardımı otomatik olarak 1 ocaktan itibaren %50 azaltılmış.
19.Aile hekimleri ABCD sınıflamalarından birine tabi olmaları için sınıflama şartlarını yerine getirdiklerini ispat ederek bir dosya oluşturup müdürlüğe başvuru şartı getirilmiş.Müdürlük kendisine gelen başvuru dosyasını en geç 1 ay içinde  ideali 10 gün içinde sonuçlandırması istenmiş...talebin olumlu sonuçlanmasıyla ilk ödeme döneminde yeni belirlenen sınıflamaya göre ödeme yapılacağı söylenmiş. Grup değiştirmelerin ancak en erken 3 ayda bir yapılabileceği belirtilmiş....
20.Gezici sağlık hizmetleri her 100 kişi için tavan ücretin binde 16 sı oranında ödeneceği söylenmiş...
21.Tetkik ve lab. malzemelerinin müdürlükçe karşılanacağı söylenmiş (Ay birde uygulansa !!!!) ve  laboratuvar tetkik tutarının tavanı aşması durumunda danıştay kararı nedeniyle sadece inceleneceği söylenmiş
22. Aile Hekimleri düzenlenecek eğitimlere katılması durumunda 6245 sayılı harcırah kanununa göre geçici görev yolluğu ödenecek başka bir ödeme yapılmayacaktır..
23. SSK lı olarakta bizler geçiçi iş göremezlik ödeneğine başvurursak, burdan alacağımız miktar kadar alacağımız maaş ödememizden kesinti olacağı söylenmiş..(SSK lıda olduk bu arada!!!)
24.Aile Hekimlerinden yapılacak kesintiler:
aşı, gebe takip, çocuk izlemlerinde %99 veya %100 başarı sağlanamazsa maaş ödemesinde kademeli kesintiler yapılmış..Bu aile sağlığı elemanları içinde geçerli....Ayrıca bu maaş kesintileri yetmemiş bir yanında ceza puanı uygulaması getirilmiş...Bir iş için iki kez cezalandırma getirilmiş .....
25.Aile sağlığı elemanına yapılacak ödemelerdeki katsayılar aile hekimlerinden biraz yüksek tutulmuş biraz artış sağlanmış gibi.
birde üniversite mezunu yardımcı sağlık personeline , lise mezununa göre biraz daha fazla katsayı artışı ve maaş artışı yapılmış...
26.Entegrelere yeni uygulama getirilmiş .Burdaki arkadaşlar hasta sayılarına göre bir kısmı zararda , bir kısmı karda olabilir kişiye göre değişir bu...
27.Ödemeler ay çalışmalarının müdürlüğe bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde ..bu değişmemiş..
28. Sözleşmeli personel tavan ücretine yapılacak olan zamlar aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına da yansıtılacağı söylenmiş.
29.Geçiş hükümleri olarak İstanbulun beklediği" 12 ay cari yardımı tam alalım isteği "karşılanmamış, sadece 6 ay cari gider tam ödenecek denmiş
30. Sayıştay görüşüyle hazırlanan yönetmelik uygulama tarihi 1.1.2011 olduğu belirtilmiş..
 
*Aile Hekimliği uygulamasında uygulanacak ihtar puanı cetveline hiç girmiyorum Bu tamamen iptali gereken , keyfi,saçma bir uygulama olmuş. Belkide aile hekimliğini bitiren uygulama olacaktır....
 
Herkese sevgiler ve saygılar....
 
Dr.Hakan UZUN-TRABZON
 
 
 
 

Yorumlar   

 
+6 #2 Guest 09-01-2011 19:07
Hakan bey eline saglik,cok guzel ozetlemissin.so zlesme feshi ucube,garabet,h aset, vs.duygular tasidigi asikar. 8 haftayi gecen gozaltina alinma yada tutuklanma ifadesi,ancak hukuktan bihaber olmakla ifade edilebilmenin otesinde bir sey.Sadece bu madde bile tek başına her seyi izaha yeter ve her yoruma haklilik kazandirir kanatindeyim..s aygilarimla
 
 
+6 #1 dr ozlem sezer 09-01-2011 15:54
İNŞALLAH BİTER DE RAHAT NEFES ALIRIZ.TAM GÜN YASASI YAPSA DAHA GÜZEL OLUR GİBİ DRÖZLEM SEZER
 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile