Monday, Apr 23rd

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 

Otuz hekimden biri şikayet ediliyor

E-posta Yazdır PDF

Sağlık Hukuku, son yıllarda hukukçuların karşısına yeni bir uzmanlık alanı olarak çıkıyor; hasta hakları, hekim sorumlulukları gibi kavramlar daha sık telaffuz ediliyor. Konuyla ilgili olarak Dr. Av. Mert Van hekim ile hasta ilişkisi ve sağlık hukukuna ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor…

Üç yıl önce sağlık sektöründe hukuksal bilgi ihtiyacının artacağı öngörüsü ile başlattığım sağlık hukuku çalışmalarıma hız kazandırarak devam etmekteyim. Bu güne kadar tarafımdan 1000′e yakın doktora sağlık hukuku eğitimi verilmiştir. Halen sektöründe markalaşmış sağlık kuruluşlarına ekibimle birlikte hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca en kısa zamanda baskıya sunulacak “Sağlık Hukuku ve Hasta-Hekim Hakları” isimli bir kitapla da piyasada bulunan sağlık hukuku kitaplarının aksine sağlık hukukuna, hem halkın anlayabileceği hem de hekimlerin bilgilenebileceği bir nitelik kazandırmayı amaçlamaktayım.

Hasta ne umuyor, ne buluyor?

Hastanelerden adliyelere ve ardından basın aracılığıyla kamuoyuna ulaşan, kimi zaman skandal boyutuna varan sağlık hukuku ihtilaflarına her gün bir yenisi eklenmektedir.

Eskiden, özel ve üçüncü kişilerce pek de dikkate değer bulunmayan hasta-hekim ilişkisi, güncel düzenlemelerin de etkisiyle bambaşka bir yapıya bürünmüş ve hemen hepimizin müdahil olduğu bir görünüm kazanmıştır.

Bugün hastalar karşısında hekimlerin yanı sıra işinde uzman sağlık kuruluşları yer almaktadır. Sağlık sektörü bir kamu hizmeti olma kimliğinden yavaş yavaş sıyrılmakta ve rekabetçi yapının hüküm sürdüğü, kar gayesinin “sağlık hakkı” kavramının üstünü örttüğü bir hal almaktadır.

Sağlık hizmetini özelleştirme hedefi ve bunun sonucunda hekim hasta ilişkisinin aldığı kaotik görüntü, hekimle müzakere edecek tıbbi bilgiye sahip olmaması sebebiyle hali hazırda teşhis ve tedavi sürecinin dışında kalan hastayı, hekim karşısında daha da edilgen kılmaktadır.

Türk Sağlık Sistemi’nin işleyişindeki aksaklıklar göz önüne alındığında, bu konuda hekimi suçlayabilmek çok da mümkün görünmemektedir. Hekimlerin iş yükü, çalışma koşullarının ağırlığı ve üstlendikleri stresli ve zor göreve karşılık ellerine geçen düşük ücretler hekimin, hastalıktan ziyade hastaya odaklanmasını ne yazık ki zorlaştırmaktadır.

Hekimin görev tanımı “doğru teşhisi koymak ve doğru tedaviyi uygulamak” olarak yapılıyor. Hekim, hastalığı belirliyor / hastanın şikâyetini dinliyor ve tüm tıbbi bilgi ve tecrübesini de kullanarak o hastalığı yok etmek /şikâyeti gidermek için çaba sarf ediyor.

Bu arada ne yazık ki hasta gözden kaçıyor. Hastalık, hastanın önüne geçiyor ve sonuçta “hasta”ya vakit kalmıyor. Çünkü hekimin muayene etmek, rahatsızlığını anlamak ve tedavi etmek zorunda olduğu onlarca “hastalık sahibi” hala kapısının önünde bekliyor oluyor.

Sağlık sisteminin hali hazırdaki durumu göz önüne alındığında hekimlerden bundan fazlasını beklemenin çok da adil olamayacağı görülüyor.

Ne var ki artık hastanın beklentileri, kendisine sunulabilenin çok daha üstünde. Hasta, anlatmak istiyor, ilgi görmek, aydınlatılmak ve hatta teselli edilmek istiyor. Teşhis ve tedavi sürecinde “bilgilendirilen” olmaktan öteye geçmek, hekimiyle birlikte tüm süreci değerlendirmek, tartışmak, süreç içinde etkin rol almak istiyor.

Otuz hekimden biri şikayet ediliyor

Sağlık Hukuku alanında toplumsal bilinci oluşturmak için yürütülen faaliyetlerin neticesinde hastaların konuya ilişkin bilgileri büyük oranda artmış, dolayısıyla hak arama yetileri de gelişmiş durumda. Son yıllarda tıbbi uygulama hataları nedeniyle hekimler aleyhine açılan dava sayısındaki büyük artış, eminim hepimizce fark ediliyor.

Sağlık hukukundaki değişimler, yeni uygulamalar, Türk Ceza Kanunu’nun yeni düzenlemeleri insan değerini ön plana çıkarmış olmakla beraber, hekimlere ağır sorumluluklar yüklemiştir. Mevcut ihtilafların bir tarafını, hastalar oluştururken, diğer tarafta, yeni yasalar karşısında kendilerini tehdit altında hisseden hekimler yer almaktadır.
Hastaların haklarını arama yönündeki becerileri ile hekimlerin yeni düzenlemeler ile pasifize edilişi eş zamanlı olarak gelişmiş ve hekimler, adeta birer hedef haline gelmişlerdir. Gazeteleri açıp baktığımızda hekimin, toplum tarafından hiç olmadığı kadar çok sorgulanır hale geldiği, mercek altına alınmış olduğu hepimizce fark edilecektir. Hekimler aleyhine başlatılan her hukuki süreç, aleyhe çıkan her mahkeme kararı veya yeni yasal düzenlemeler kamuoyunu, hekimi biraz daha sıkıştırmak konusunda teşvik eder niteliktedir. Nitekim gelinen noktada, ülkemizde görev yapan her 30 hekimden 1′i şikayet edilmektedir.

Hekimin eli kolu bağlı


Şüphe yok ki hekimlik mesleği en ufak hatanın dahi tolere edilemediği ender meslek dallarından biridir. Hekim, mesleğinin sujesi “insan” olduğundan, diğer birçok mesleğin gerektirdiğinden çok daha geniş bir özen yükümlülüğü ile sarmalanmıştır. Hekimin en ufak kusurundan dahi sorumlu tutulması görüşü Yargıtay tarafından da benimsenmekte; vermiş olduğu ilacın yan etkisinden dahi hekimin sorumlu tutulması gerektiğini öngören ve hekim sorumluluğunun sınırlarını giderek genişleten kararlar sık sık medyada yer almaktadır.

Fakat unutulmamalıdır; hekimlik aynı zamanda, yaşam hakkının teminini sağlayan, insan haklarının sağlık alanındaki yansıması olan sağlık hakkının sunumuna vesile olan kutsal bir meslektir.
Geçtiğimiz hafta gazetelere yansıyan, down sendromlu doğan çocuğunun ailesinin hekime karşı açtığı tazminat davasına ilişkin haberde davaya konu hekimin isyanı dikkate değerdir:

“Bu korkularla hekimlik görevimizi yapamayız.”

Ne yazık ki hekimleri mesleklerini yaparken sürekli tedirgin eden, diken üstünde tutan bir noktaya gelmek üzereyiz.

Hekimlere yöneltilen tüm bu suçlayıcı yaklaşımlar, maruz kaldıkları yargılamalar bu kutsal ve bir o kadar da zor mesleğin mensuplarını yıpratmakta, itibarlarını zedelemekte; onları gerçekten sevmeksizin yapılamayacak kadar fazla fedakârlık gerektiren hekimlik mesleğinden soğutmaktadır. Basından izlediğimiz kadarı ile hekimlere yönelen ve büyüyerek yükselen bu yeni sorgulayıcı dalga; hasta yakınları tarafından hekimlere karşı yapılan tehditlere, linç girişimlerine ve hatta cinayetlere kadar varmaktadır.

Oysa hasta - hekim ilişkisinin en önemli unsuru güvendir. Sağlık personeli ve hastalardan oluşan, birbirini tamamlayan bu iki grubun birbirleri için birer tehdit, tehlike unsuru olarak görüldüğü bir manzara son derece üzücü ve toplumun geneli için endişe vericidir.

En iyiye ulaşmak ancak hekim, hasta ve hukukçunun el ele verdiği bir düzenle mümkündür.
 

Yorumlar   

 
0 #10 Guest 10-01-2013 15:39
Her zaman gittigim aile hekimime en son gittigimde senin kaydin benden silinmis kaydin diyarbakirda gorunuyor dediginde cevap oalara oraya mi gidiyim ilac yazdirmak icin dedigimde nasil istersen oyle yap diye yanit aldim.siddete karsiyim fakat icimde neler gecti bilseniz....bas ka aile hekime gittim benim kaydim dilu 4000 kaydim var dedi..simdi ne yapayim
 
 
0 #9 Guest 26-04-2012 14:25
serap bildiren
2 yıldır hekimin adı var,kendini gören yokist.maltepe küçükyalı 2 no lu polinikte 2 skağa bakması gereken hekimin ismi var kendini kimse göremedi daha,diğer dok. lar kontenjanımız dolu diye ya lütfen bakıyor,yada bakmıyor.aile hekimliği dediğiniz buysa bunun adı da hekimlikse,bird e sağ. bakalığı varsa doktor niye yok.sağlık bakanı yok olsa önemli değil,ama doktor önemli.sağlıklı günler temennisiyle...
 
 
0 #8 Guest 16-10-2011 13:30
meryem
AİLE HEKİMLERİNİN RESMİ OLARAK ŞİKAYET EDİLDİĞİ BİR SİTE YOK MU? PRATİSYEN HEKİMLER AİLE DOKTORU. NE KONUŞMASINI BİLİYOR NE TEDAVİ ETMESİNİ.
 
 
+2 #7 Guest 15-09-2011 22:59
şikayrt ediliyorda ne oluyor şikayetim kaale bile alınıp yazılmamış
 
 
-1 #6 Guest 09-09-2011 10:38
Yüklenmeyin doktorlara bukadar onlarda para kazanmak için diploma alanlardanBir hasta iyi olursa doktor elinden ölürse Allahtandır.Esk iden kocakarı ilaçları dediklerine şimdi alternatif tıp diyorlar Tıp biliminin suyunu tıp üyeleri çıkarmış bulunmaktadır.
 
 
+1 #5 Guest 29-08-2011 11:25
Zehra BOZKURT
ferizli göçmen konutları saglık ocag dkr gülhanım mızrakçı aile hekimim fakat herhangi bir aile hekimlinden hizmet görmedim annem %99 özürlü doktor hanın eve gelmeyi red ediyor ben ise annemi evden dişarı çıkartamıyorum
 
 
0 #4 Guest 29-08-2011 11:21
Zehra BOZKURT
aile hekimim gülhanım mızrakçı (ferizli saglık ocak sakarya)şikayet im bi fayda etmez belki biliyorum ama benim annem %99 raporlu ve "evde saglık hizmeti" diye bir uygulamayı sadece duydum ama görmedi çünkü doktor hanım eve gelmeyi red etti ve memnun deyilsen doktorunu deyiştir dedi sonuç olarak ben resmen kendi çabamla ilacını ve tedavisini yapmaya çalışıyorum annem beyin kanseri ve ben tıp okumadım
 
 
+6 #3 Guest 28-02-2011 16:51
aile hekimi derken arada kaynayan bizleriz .insanları azarlamak için fırsat arıyorlar .sağlık bakanlığının umrunda deyil .kimi kime şikayet edeceğiz .tedaviyemi gidiyoruz azarlanıp hastalanmayamı anlayamadım sesimizi kime duyuracağız
 
 
+1 #2 Guest 18-02-2011 18:28
AİLE HEKİMİM AYRILMIŞ SAĞLIK OCAĞINA GİDİYORUM AİLE HEKİMİM OLMADIĞINDAN DİĞER DOKTORLAR İLGİLENMİYOR BÖYLE SAÇMA BİRŞEY OLABİLİR Mİ HASTAYIM DOKTOR İLGİLENMİYOR Bİ ARN ÖNCE AİLE HEKİMİ OLAYINA BİRİLERİNİ DÜZELTME GETİRMESİ GEREKMEKTE.ALT YAPI KURULMADAN SİSTEME KOYUYORSUNUZ İNSANLAR MAĞDUR OLUYOR.
 
 
-4 #1 Hüseyin 01-05-2010 13:51
MEMLEKETTE, İDARECİLER SAYESİNDE DOKTORLAR, EN KOLAY ŞİKAYET EDİLEN KAMU ÇALIŞANI OLUYOR....
 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile