Sunday, May 20th

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 

Van ili Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Hizmet Organizasyonu İhalesi

E-posta Yazdır PDF

KISIM I. İHALEYE DAVET 

T.C. Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TSHGM) Aile Hekimliği Daire Başkanlığı
Van İli Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Hizmet Organizasyonu İhalesi 

1.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası?ndan (IBRD) muhtelif para birimlerinden oluşan bir ikraz sağlamıştır. Bu ikrazın bir bölümü bu ihale sonucu oluşacak sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde kullandırılacaktır. 

2.Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı TSHGM Aile Hekimliği Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) Firmanızı Proje kapsamında satın alınacak aşağıdaki hizmetin temini için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir. 

VAN İli sınırları içerisinde
19-28 Temmuz 2010
02-11 Ağustos 2010
16-25 Ağustos 2010
20-29 Eylül 2010
04-13 Ekim 2010
Tarihleri arasında (5 tur) yapılacak olan
?Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Hizmeti?
Organizasyonu 

3. İhale, teknik şartnamedeki koşullar ile ihale dosyasında belirtilen diğer bilgi ve belgeleri tam olarak karşılayan en düşük toplam maliyeti teklif eden teklif sahibine verilecektir.

4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

-Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi (son 5 yıllık dönemde en az iki veya daha fazla sözleşme kapsamında benzer özellikte organizasyon hizmeti işini gerçekleştirmiş olmak),

-A sınıfı Turizm Belgesi (Teklif veren firma ya da Ortak Girişimin Pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık olacaktır) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesi,

-İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

-Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler

-Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler,

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No: 65/6
06410 Sıhhiye/Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 435 58 68
Faks: +90 312 432 29 56 

6. İlgilenen teklif sahipleri ihale belgelerini, 50 TL (Elli TL) karşılığında, söz konusu meblağı Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü?ne yatırarak satın alabilirler. Alındı makbuzlarının İdaremize getirilmesi gerekmektedir. Bu ücret geri ödenmez.

Hesap Bilgileri :
Banka Adı       : T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi
Banka Adresi  : Ulus ? Ankara
IBAN                : TR420000100100000350121014
Hesap Sahibi     : T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

 Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 14 Haziran 2010 tarihinden itibaren 60 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az % 3?ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 14 Haziran 2010 tarihinde saat 10:00?a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 10:15?de açılacaktır.

7. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.