Saturday, Sep 22nd

Last update:05:54:07 AM GMT

You are here:
 

İstanbul ili, Aile Hekimlerinin dikkatine!

E-posta Yazdır PDF

Bilindiği üzere ilimiz İstanbul 2010 yılı Ekim ayı içerisinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçecektir. Aile Hekimliği uygulamasında Aile Hekimi olarak atanacak hekimlerin atamaları personellerin hizmet puanı esasına göre yapılacağından kamu personeli dışında kalan üniversite ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve aile hekimliği eğitimi alan pratisyen hekim ve aile hekimlerinden aile hekimliği uygulamasına katılacak olan hekimlerin hizmet puanları hesaplanması Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Bu hesaplama yapılırken çalışılan yerler baz alındığından çalıştığı yerlere ait hizmet belgesi, askerlik terhis belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. Başvurmak isteyen personellerin dilekçesi ve belirtilen evrakları ile birlikte bağlı oldukları sağlık grup başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

İlimizin Aile Hekimliği uygulamasına geçiş kapsamında 24/11/2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanuna binaen aile hekimi olarak görev almak isteyen hekimlerin yerleştirme işlemlerinde hizmet puanı esas alınacaktır.Bu nedenle kurumunuzda çalışan ve aile hekimi olarak görev yapmak isteyen aile hekimliği uzmanları ile aile hekimliği 1. aşama uyum eğitimi sertifakası almış pratisyen hekim ve diğer uzman hekimlrin hizmet puanlarını www.yenipbs.saglik.gov.tr adresinden kontrol ederek itiraz varsa ilişikte gönderilen form ve itirazıyla ilgili belgelerin (sicil dosyasında bulunan çalıştığı süreyi gösterir belge) en geç 15.04.2010 tarihine kadar Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.