Friday, Apr 20th

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 

Fazla Çalıştırılan Sözleşmeli Memurlara Müjde

E-posta Yazdır PDF

Türk Sağlık-Sen sözleşmeli çalışanlar için önemli bir kazanıma daha imza attı.

Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada Danıştay fazla çalıştırılan sözleşmeli memurlara herhangi bir ek ücret ödenmemesine yönelik düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Böylelikle fazla çalışan sözleşmeli memurların fazla çalışma karşılığında ek ücret almalarının önü açıldı.


Türk Sağlık-Sen tarafından Danıştay'da açılan davada sözleşmeli sağlık çalışanlarının 2010 yılı hizmet sözleşmelerinde yer alan " Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez" ibaresinin iptali istenmişti.

Başvuruyu görüşen Danıştay 12. Dairesi söz konusu düzenlemenin " Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez " hükmünü iptal etti. Böylelikle sözleşmeli çalışanlarının fazla çalışmalarına karşılık ek ücret ödenmemesindeki engel ortadan kalktı.

Danıştay kararında sözleşmeli istihdamın yaygın olmasına karşın personelin istihdam esaslarını, sayılarını, unvanlarını, niteliklerini, parasal haklarını, sözleşme şartlarını belirleyen ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir düzenleyici kurallar bütünü bulunmadığına dikkat çekildi.

Sözleşmeli personelin fazla çalıştırılması ile ilgili olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun uygulanması gerektiğinin belirtildiği kararda belirli hallerde yaptırılabilecek çalışmanın ücretle karşılanacağına yer verildiği belirtilerek hizmet sözleşmesinde yer alan "Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez" ibaresinin üst hukuk normlarına aykırılık teşkil ettiği ifade edildi. Söz konusu hükmün yürütmeyi durdurma isteminin kabul edilmesine karar verildi. Danıştay hizmet sözleşmelerinde yer alan "Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır." İbaresinin ise hukuka uygun bularak yürütmesinin durdurma istemini reddetti.

Konu ile ilgili olarak bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci fazla çalıştırma karşılığında bir ücret ödenmemesinin Anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek " Anayasa angarya yasaktır diyor. Fakat sözleşmeli personele fazla çalışma karşılığında herhangi bir ücret ödenmiyor. Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı bu haksızlığın önüne geçmede önemli bir gelişmedir. Sözleşmeli arkadaşlarımızın fazla çalışmalarının emeğinin karşılığının almalarının önü açılmıştır. " dedi.

 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile